Oktober 2015

Projekt: Unit 1 ยท Front end

Fokus: front end, research, dataindsamling og idegenerering.
Alle fag vil have projektet som omdrejningspunkt.

Opgaven i dette projekt var primært at hjælpe Brian V. M. Finderup med at drive forretning i kantine på IBA, ved at komme med ideer og inspiration til hvordan man kan forbedre og optimere kundeoplevelsen og processer i forbindelse med den service, som Brian tilbyder.

Menu og efterspørgsel (Behov, udbud, pris, konkurrenter)

Ved hjælp af primær og sekundær research samt anvendelsen af Design Thinking, DIN-modellen og de 30 innovationsmetoder finde frem til en problemstilling, som er relevant og med udgangspunkt i den udarbejde og visualisere forslag til forbedringer af servicen.

Karakter: 12
Vinder: "Best Practice"

 

SE CASE